сряда, 28 ноември 2012 г.

Изпитване на дъската или тест по математика

Като съм захванал темата за изпитите по математика и изпитването, реших днес да я поразширя. И да поразсъждавам върху това, кое изпитване е по-ефективно, как по-добре един преподавател може да оцени знанията по математика на даден ученик – като го вдигне и изпита на дъската, или ако изпитът е в писмен вариант – дадена математическа задача или пък математически тест, които ученикът решава спокойно на чина си по време на обикновен час или по време на контролно или класно. И друг път е ставало дума за това, че проверката на знанията по математика си е притеснителен и стресиращ за повечето ученици момент. Затова мисля, че изпитването на дъската не е най-добрият начин, по който един учител може да провери какви са действителните знания на даден ученик. При всички случаи при този тип изпитване притеснението и страхът да не се изложиш пред съучениците е много важен момент и може да повлияе сериозно в посока снижаване на резултатите. Затова си мисля, че е редно да се създаде максимален комфорт на ученика, когато се прави проверка на знанията му, и е най-добре това да става в писмена форма, на чина. А и един добър учител винаги може да намери начини да разбере дали един ученик е дошъл подготвен за часа му, без задължително да използва строгата форма на устно или писмено изпитване. При всички случаи обаче, колкото по-далече е ученикът от идеята за това, че е подложен на проверка, толкова по-реална ще бъде оценката на знанията му по математика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар