неделя, 30 септември 2012 г.

За или против частните уроци по математикаТози въпрос не е от вчера и е много по-сложен, отколкото изглежда на пръв поглед – той се отнася не само до математиката като учебен предмет, но и за другите предмети, отнася се  и до качеството на образователната ни система, пък и, да си го кажем направо, до потенциала на всеки отделен ученик и до профила на този потенциал. Защото аз не вярвам в явлението пълен отличник – няма как да си еднакво добър във всичко, на едни акълът им работи и мисли с цифри, на други с метафори. В този смисъл еднозначен отговор и отговор по принцип на въпроса дали трябва да се вземат допълнителни уроци по математика, или не трябва, не може да се даде. Еднозначният отговор може да се даде само за едно нещо – да, в днешния свят става все по-наложително да сме на ти с математиката, ако искаме да сме успешни, защото тя стои в основата на много науки и програми, които стават все по-актуални и търсени на пазара на труда. А даже и да приемем, че няма да изберем поприще, свързано по какъвто и начин да е с този учебен предмет, най-малкото трябва да прескочим изходната летва на средното образование, наречена матура по математика. Така че, трябва да сме в приемливи отношения с тази наука, няма как. И ако не сме дарени по рождение с усет към математиката, ако ни се отдават по-трудно нещата и обясненията, които получаваме в час, не са ни достатъчни, разбира се, няма нищо лошо в това да вземем допълнителни часове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар