сряда, 17 октомври 2012 г.

Математиката – малко история

Днес, когато решаваме по-сложни или по-прости математически задачи или тестове, малцина от нас се замислят за това, кога и от кого са поставени основите на науката математика и са въдени основните понятия. Ето защо в няколко последователни статии ще се опитам да ви запозная с пионерите на математическата мисъл. Започвам с историята около това, как се е появило понятието функция – едно от основните математически понятия, което играе основна роля не само в точните науки, но и в разбирането за заобикалящия ни свят. Идеята за функционалната зависимост води началото си още от древността. Нейното съдържание може да се намери още в първите математически изрази на съотношението между отделните величини, в първите операции за действия с числа, в първите формули за намиране на площ и обем на различни фигури. Така вавилонските учени, макар и не съвсем осъзнато, установяват, че площта на кръга се явява функция от неговия радиус посредством приложението на формулата S = 3 r2. Примери за таблично зададени функции можем да намерим в астрономическите таблици на вавилонците, древните елини и индийци, а примери за словесно зададени функции намираме в теоремата за постоянството на отношението между площта на кръга и квадрата на неговия диаметър или пък в античното определение коничното сечение. По-късно понятието за функция е доразработено от Франсоа Виет и Рене Декарт – те разработват единна буквена математическа символика, която скоро получава всеобщо признание. Така че науката ни не започва от вчера. И когато седнем да решаваме една задача или пък цял изпит по математика трябва да сме наясно, че и зад най-незначителния детайл и зад най-лесната формула стоят хилядолетните усилия на знайни и незнайни математици.

Няма коментари:

Публикуване на коментар