вторник, 30 октомври 2012 г.

Математиката в Древна Индия

Продължавам историческата екскурзия из дебрите на математиката. Днес ще ви запозная с математическите задачи и формули и с геометрията в Древна Индия. Ако досега сте си мислели, че Древна Индия е преди всичко и само люлка на източните философии и религиозни практики, с днешния си материал ще ви покажа, че там още в много древни времена са имали представа от математически изчисления и геометрични фигури. Както в повечето древни култури, и в Индия математиката е имала силно изразен практически характер и е била свързана с ежедневните потребности на хората, а като се имат предвид и спецификите на Индия, ясно е, че в и в определена степен е обслужвала религиозните практики. В някои части на древноиндийските книги, достигнали до нас, се излагат свойствата на фигурите и различни математически задачи, пряко свързани с изграждането на олтари за жертвоприношения. В тези книги се срещат различни математически формули за изчисление на различни площи, за изграждане на квадрат по дадена негова страна, има примери за практическо прилагане на подобия на триъгълници, както и Питагоровата теорема, която в тези древни книги е изложена по следния начин: квадратът на диагонала на правоъгълник е равен на сумата от квадратите на неговите големи и малки страни. В древноиндийските книги правилата, както и във Вавилон и Древен Египет, се приемали като даденост, без каквито и да е било обяснения. Днес, разбира се, съвременната математическата наука, а и всяка друга не приема нищо на доверие. Следващия път ще продължа с историческите данни за това, как се е развивала през годините математическата мисъл.

Няма коментари:

Публикуване на коментар