вторник, 23 октомври 2012 г.

Математиката не е от вчера

Древноегипетска бройна система
И математиката, като всички науки, има две основни характеристики – възниква, за да задоволи някакви човешки нужди и потребности – дали прагматични или духовни, и втората – никое следващо поколение в дадена наука, включително и в математиката, не идва напразно място – за да кажеш б, със сигурност някой преди теб е казал а. И ти стъпваш на тази основа. Както и в миналия си материал ви казах, когато решаваме даже и най-простата математическа задача, най-елементарния математически тест, ние едва ли си даваме сметка какви хилядолетни усилия на човешката мисъл е струвало това. Затова и започнах една поредица от материали, в която ще ви разкажа как и кога е възникнала потребността от науката математика, за някои от най-известните школи, в които е процъфтявала математическата мисъл, и за някои от най-трудните и значими математически задачи. Повечето от вас, читателите на блога ми, са изкушени от математиката и знаят, че тя е древна наука. Но със сигурност много ще са тези, които ще останат учудени, като разберат, че всъщност началните представи за числа и геометрични фигури датират още от епохата на палеолита и неолита. Още в каменната епоха, палеолита, са се изготвяли оръдия за лов и риболов с формата на ромбове, триъгълници, скалните рисунки, запазени от този период, също говорят за едни наченки на математическо мислене. С настъпването на неолита и с развитието на различни занаяти, съвсем естествено започва и търговията – а търговия без математически операции, знаете, не става. Разбира се, необходимостта от измерване на дължината или вместимостта на даден съд не е довела веднага до математическите задачи в днешния им вид – мерните единици са били груби и са се съотнасяли с размера на човешкото тяло. Но това е било началото – за това, кои школи и учени са продължили тези наченки, ще продължа следващи път. До скоро.

Няма коментари:

Публикуване на коментар